kpa.czReklamní a komunika?ní agentura - marketing, grafika, event, roadshowCommunication and event agency

kpa.cz Profile

kpa.cz

Title:Reklamní a komunika?ní agentura - marketing, grafika, event, roadshowCommunication and event agency

Description:Reklamní a komunika?ní agentura - marketing, komunikace, reklama, kreativa, grafika, tisk, signmaking, média, roadshow, event, partyservis, catering

Keywords:

Discover kpa.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

kpa.cz Information

Website / Domain: kpa.cz
Website IP Address: 193.165.152.34
Domain DNS Server: ns.forpsi.it,ns.forpsi.net,ns.forpsi.cz

kpa.cz Rank

Alexa Rank: 21812513
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kpa.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,435
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue: $364
Yearly Revenue: $4,435
Daily Unique Visitors: 1,118
Monthly Unique Visitors: 33,540
Yearly Unique Visitors: 408,070

kpa.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Sun, 19 Nov 2017 13:35:32 GMT
Server Apache/2.4.6 (Fedora) OpenSSL/1.0.0-fips PHP/5.4.23 mod_perl/2.0.8-dev Perl/v5.16.3
Content-Type text/html; charset=UTF-8

kpa.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

kpa.cz Similar Website

Domain WebSite Title
promoplanet.cz Komunika?ní agentura Promoplanet
aetna.cz Aetna - Komunika?ní agentura
kristian.cz Komunika?ní agentura Kristián
idealab.cz Idealab – Komunika?ní agentura
promotion.cz Komunika?ní agentura CZECH PROMOTION group, s.r.o. | Full service reklamní agentura, marketingové p...
marco.eu MARCO BBN - Komunika?ní agentura, B2B, online marketing
surface.cz Surface s.r.o. - Kreativní komunika?ní a reklamní agentura Zlín, Praha, Hole?ov
mediaage.cz MEDIA AGE, komunika?ní agentura
agentura-24.cz Komunika?ní agentura 24, s.r.o. - Home
initiativemedia.cz Marketingová komunika?ní agentura | Initiative Media Prague
rhplusmarketing.cz PR a reklamní agentura ? Rh+ marketing
rlastallion.cz RLA Stallion – reklamní a produk?ní agentura Plzeň
dkproduction.cz DK Production - produk?ní a reklamní agentura
eventnext.com EventNext – Event Marketing Agency
anyway.cz DTP slu?by, kreativní grafika | Reklamní agentura ANYWAY, Praha
mdcom.cz MD Communications - komunika?ní agentura v oblasti B2B
commservis.com Komunika?ní a Public Relations (PR) agentura Commservis.com - strategie a komunikace
eventmarkllc.com Event Mark,llc | Event Marketing & Staffing Agency

kpa.cz Traffic Sources Chart

kpa.cz Alexa Rank History Chart

kpa.cz aleax

kpa.cz Html To Plain Text

Reklamní a komunika?ní agentura - marketing, grafika, event, roadshowCommunication and event agency HOME Slu?by Kreativní koncepty a design Reklama a produkce Event marketing Party servis Novinky Reference Kontakty Communication and event agency Slu?by Kreativní koncepty a design Reklama a produkce Event marketing Party servis Reference Novinky Co pro vás m??eme udělat? Je mnoho cest, které vedou ke stejnému cíli. V marketingu a komunikaci obzvlá??. My hledáme ty nejefektivněj?í. Po jasném zadání hledáme kreativní ?e?ení, dbáme na kvalitu realizace, hodnotíme vysledky ve srovnání s o?ekáváním a tě?íme se z úspěchu klienta. Vyu?íváme jedine?nych nápad? na?ich kreativc?, které zhmotní profesionálové v grafickém studiu a tym odborník? s nimi dále nalo?í jak nejlépe je mo?né. Je jedno, zda nakupujeme média, ?e?íme tisky a signmaking, vyrábíme TV spoty a videa, vymy?líme a organizujeme event, kampaň na webu a sociálních sítích nebo roadshow s va?imi novinkami. Zkrátka vy?e?íme va?i firemní komunikaci v ideálním mixu. To v?e pod jednou st?echou s tím, ?e nás to baví a děláme to rádi. Podívejte se co děláme NOVINKY Dětsky den na leti?ti v Brně opět v re?ii KPA Poslední květnovou neděli jsme realizovali ve spolupráci s Mezinárodním leti?těm Brno, Rodinnymi pasy a Senior pasy tradi?ní velky Dětsky den. Celodenní program plny atraktivní podívané, p?ehlídek letadel, prezentací automobilek, nep?eberně atrakcí a stánk? p?ilákal během slunného dne desetitisíce náv?těvník?. Velké poděkování pat?í partner?m akce, bez nich? by realizace tak velké akce nep?ipadala v úvahu. Tě?íme [...] 25 let spole?nosti ERSTE Leasing Erste Leasing slavila 25 let od svého vzniku. Pro KPA bylo velkou vyzvou a zároveň odpovědností ideově a realiza?ně p?ipravit event pro 400 host? ?ádně veliké slávy. Vzhledem k tomu, ?e Erste Leasing má své ko?eny ve Znojmě, claim 25 let slu?eb s p?ívlastkem byl nasnadě. Spojení s vina?skym regionem reflektoval i vyběr lokace. Uprost?ed [...] Gebrüder Weiss slavnostně otev?el logistické centrum v Syrovicích u Brna Gebrüder Weiss, rakouská firma s pětisetletou historií, slavila dal?í p?ír?stek do rozsáhlé kosmopolitní rodiny logistickych center ve světě. S velkou radostí jsme p?ijali zprávu, ?e jsme byli vybráni k realizaci zákaznického eventu, ktery ?eská pobo?ka Gebrüder Weiss k uvedení centra plánovala. P?íběh zásilky byl centrálním motivem akce, proto jsme event lokalizovali do srdce logistického centra a za plného provozu, [...] ERSTE Leasing S velkym potě?ením jsme p?ijali odpovědny úkol pro nového klienta v portfoliu agentury - spole?nost Erste Leasing. Oslavu 25 let od vzniku spole?nosti p?ipravujeme na květen do p?ekrásné lokality na ?esko-rakouském pomezí v srdci národního parku Podyjí. Hlavní téma eventu - 25 let Slu?eb s p?ívlastkem - napovídá, ?e historie firmy je vyznamně spjata s [...] Více novinek KOFRO? PRODUCTION & ADVERTISING s.r.o. Praha Pod Lipkami 1546/6 150 00 Praha 5 Tel.: +420 257 223 586 info@kpa.cz Brno Havránkova 51/73, Dolní Her?pice 619 00 Brno Tel.: +420 543 210 551 info@kpa.cz Znojmo Dob?ická 15 669 02 Znojmo Tel: +420 515 224 466 info@kpa.cz www.kpa.cz | www.party-servis.com Copyright ? 2014. All Rights Reserved.

kpa.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o. % % Intended use of supplied data and information % % Data contained in the domain name register, as well as information % supplied through public information services of CZ.NIC association, % are appointed only for purposes connected with Internet network % administration and operation, or for the purpose of legal or other % similar proceedings, in process as regards a matter connected % particularly with holding and using a concrete domain name. % % Full text available at: % http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/ % % See also a search service at http://www.nic.cz/whois/ % % % Whoisd Server Version: 3.10.0 % Timestamp: Mon May 30 01:35:56 2016 domain: kpa.cz registrant: FORPSI-TEM-S265122 nsset: FORPSI keyset: FORPSI-KS-8UI0PUCR registrar: REG-INTERNET-CZ registered: 30.01.2008 05:32:09 changed: 17.12.2011 00:53:19 expire: 30.01.2019 contact: FORPSI-TEM-S265122 name: Petr Kofroň address: Sadová 461 address: Dob?ice address: 67182 address: CZ registrar: REG-INTERNET-CZ created: 30.01.2008 05:32:06 nsset: FORPSI nserver: ns.forpsi.net nserver: ns.forpsi.cz (81.2.209.185, 2001:15e8:201:1::d1b9) nserver: ns.forpsi.it tech-c: FORPSI registrar: REG-INTERNET-CZ created: 01.10.2007 10:19:47 changed: 05.01.2016 11:50:14 contact: FORPSI org: INTERNET CZ, a.s. name: Stefano Cecconi address: Kti? 2 address: Kti? address: 38403 address: CZ fax-no: +420.383835354 registrar: REG-INTERNET-CZ created: 04.08.2008 14:42:08 changed: 06.06.2011 13:55:12 keyset: FORPSI-KS-8UI0PUCR dnskey: 257 3 5 AwEAAfCk+I92pgonRPJXwnhYWYQZ6AWSwlkxVxdnKimqkIrrH5kW+GtGk73EYiVmMPJWOQBbGrUUoqhcPoywX9pDdJF1Kr3qpHscmcvtQXX2bJ2t0a5+t6y/VP2cMgiVFwDojUKDB2s/AAAR0B22tmtGLNdfAz8feNs/a/ZXKgo5ofJ7ZDHLKBN0vnzEgNuae8t0NLbNOZaaAam3K+ZOnCKommEnzgY2GFlcOm+yOZ6g0pyVqTjpcy7Ajx75IvjhFzbUw8MWrYua12PwIKmtIgsFpoR74/1OvT5ycwmEZRhJRdOAYzvemBPobFK4FlJCkXDWPbmApF/Vk8GQiplWK+Edc3k= tech-c: FORPSI-KEYSET registrar: REG-INTERNET-CZ created: 17.12.2011 00:53:18 changed: 17.12.2014 02:37:53 contact: FORPSI-KEYSET org: INTERNET CZ, a.s. name: Stefano Cecconi address: Kti? 2 address: Kti? address: 38403 address: CZ phone: +420.383835353 fax-no: +420.383835354 e-mail: domainⓜforpsi.com registrar: REG-INTERNET-CZ created: 12.12.2011 11:16:3